Strax klar...
 
 

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

 2014-04-17

Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

Långa betalnings­tider är ett problem för många små­företag. Riks­dagen vill därför snabba på en lag­stiftning om 30 dagars betalnings­tid mellan företag utan möjlig­het till undan­tag. Riksdagen gjorde därför ett tillkänna­givande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borge­nären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalnings­tider om borge­nären uttryckligen har godkänt det.

Riksdagen upp­manande våren 2013 regeringen att åter­komma med förslag som ytter­ligare stärker små och medel­stora företags ställning när det gäller betalnings­tider. Riksdagen konsta­terar att det nu har gått över ett år sedan det till­känna­givandet.

Justitie­departe­mentet ut­arbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärknings­värt att regeringen ännu inte åter­kommit med något lag­förslag. Regeringen bör snarast åter­komma med de efter­frågade lagförslagen.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Riksdagen vill snabba på lag mot långa betalningstider

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.