Strax klar...
 
 

Tydligare pris för taxiresor

 2014-06-23

Tydligare pris för taxiresor

För att underlätta för resenärerer att avgöra vad som är ett rimligt pris för en taxi­resa har regeringen idag över­lämnat proposi­tionen Tydligare pris för taxiresor till riksdagen.

– Det är inte okej att utnyttja eller lura människor, vare sig det är turister som inte vet hur taxi­verksam­heten fungerar i Sverige eller om det är unga männi­skor som vill komma hem tryggt och säkert från krogen. Det här är bra förslag som kan bidra till att komma åt de oseriösa exempel som finns i branschen, säger infra­struktur­minister Catharina Elmsäter-Svärd.

I propositionen före­slår regeringen att en bindande pris­uppgift ska lämnas före färd om jämför­priset för resan över­stiger 500 kronor. Ett jämför­pris beräknas som priset för en resa på 10 km som varar i 15 minuter. Regeringen före­slår också att polisen ska kunna omhänderta ett taxi­fordons registrerings­skylt om taxa­meter­utrustningen inte upp­fyller kraven. Vidare före­slås åtgärder för att för­hindra att en förare har flera taxi­förar­legitimationer eller använder en ogiltig legitima­tion.

Bestämmelserna före­slås träda i kraft den 1 januari 2015.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Tydligare pris för taxiresor

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.