Strax klar...
 
 

Fördubblad satsning på unga företagare

 2014-06-23

Fördubblad satsning på unga företagare

Näringsminister Annie Lööf har presenterat tre nya förslag från regeringen för att skapa fler företag och jobb i Sverige. Företagar­paketet inne­bär bland annat att regeringen för­dubblar satsningarna på Ung Företag­sam­het och Driv­huset. Samtidigt tydlig­görs att Driv­huset också ska omfatta elever i Yrkes­högskolan.

– Jag vill ta tillvara på att vi idag har kanske världens mest entrepre­nör­iella generation. Ska vi få fler jobb i Sverige behövs helt enkelt fler unga företagare som kan växa och anställa. Därför för­dubblar och perma­nentar vi pengarna till Ung Företag­sam­het respektive Driv­huset från års­skiftet. Samman­lagt lägger vi 20 miljoner kronor per år, säger närings­minister Annie Lööf.

Varje år når Ung Företag­sam­het drygt 22 000 elever. UF-företagande ökar sannolik­heten att eleven startar företag efter skolan med 24 procent, enligt UF:s egna siffror. De hög­skole­studenter som fått hjälp via Stiftelsen Driv­huset visar sig också ha bättre förut­sättningar att få sina företag att över­leva och växa. För­delningen blir 16 miljoner årligen till Ung Företag­sam­het och 4 miljoner kronor till Driv­huset.

– Vi vill också se över möjlig­heterna att sänka kapital­kravet för att starta aktie­bolag. Vi har sedan tidigare sänkt kravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor, men även det är för högt för många unga före­tagare. Därför ser vi över om det är möjligt att kunna sänka det ytter­ligare, säger Annie Lööf.

Företagar­paketet inne­håller också förslag om att se över starta eget-bidraget så att det ska omfatta fler, genom en sänkning av ålders­gränsen till att även omfatta unga under 20 år.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Fördubblad satsning på unga företagare

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.