Strax klar...
 
 

Skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

 2015-11-18

I en lagråds­remiss före­slår regeringen skärpta åtgärder mot miss­bruk av tids­begränsade anställningar. Syftet är att förbättra situationen för arbets­tagare som riskerar att fastna i tids­begränsade anställningar under lång tid och att säker­ställa att den svenska lag­stiftningen lever upp till EU-rättens krav.

I dag över­går en allmän viss­tids­anställning till en tills­vidare­anställning om den samman­lagda anställnings­tiden i allmän viss­tids­anställning över­stiger två år inom en fem­års­period. Enligt förslaget ska omvandling inte bara ske om anställnings­tiden över­stiger två år under en fem­års­period, utan även om det sker under en period då tids­begränsade anställningar i form av allmän viss­tids­anställning, vikariat och säsongs­arbete enligt anställnings­skydds­lagen följt på varandra. Genom ändringarna kommer möjlig­heterna att under lång tid använda på varandra följande tids­begränsade anställningar att begränsas.

En anställning ska anses ha följt på en annan om den till­trätts inom sex månader från den före­gående anställ­ningens slut­dag. Det ska vara möjligt att i kollektiv­avtal göra undan­tag från den före­slagna regeln. Det före­slås också att arbets­tagare ska få en utökad rätt till informa­tion av sin arbets­givare om alla anställ­ningar som har betydelse för tillämpningen av omvandlings­reglerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.