Strax klar...
 
 

Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag

 2015-02-18

Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag

Regelrådet har presenterat sin rapport om hur konse­kvenserna för företag utreds när nya regler skapas. I endast 39 procent av förslagen har de utretts i till­räcklig omfattning, skriver tre ledamöter i rådet i en debatt­artikel på di.se.

Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende gransknings­organ. En av rådets viktigaste uppgifter är att granska om konse­kvenserna för företag är till­räcklig utredda vid förslag till nya eller ändrade regler.

Efter sex års verksam­het som en statlig kommitté konstaterar Regel­rådet att utvecklingen inte har gått i önskvärd riktning. I endast 39 procent av förslagen till nya eller ändrade regler har konse­kvenserna för företag utretts i till­räcklig om­fattning. Därmed riskeras att reglers negativa effekter för företag under­skattas och att företagens kostnader blir onödigt höga.

Trots insatser i form av Regel­rådets yttranden, årliga rapporter till regeringen, utbildningar och stöd till regel­givare samt andra kommunika­tions­insatser har rådet inte kunnat se ett för­bättrat resultat. Kraft­tag krävs för att ändra utvecklingen. I slut­rapporten lämnar Regel­rådet tre konkreta rekommenda­tioner till regeringen, bl.a. att införa en stopp­funktion med obliga­torisk åter­remittering till Regel­rådet vid under­känd konsekvens­utredning.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.