Strax klar...
 
 

Negativ reporänta och köp av statsobligationer

 2015-02-18

Negativ reporänta och köp av statsobligationer

Riksbanken sänker repo­räntan till −0,10 procent, köper stats­obligationer för 10 miljarder och har bered­skap att snabbt göra mer.

Det finns tecken på att den under­liggande inflationen har bottnat men om­världen är nu mer osäker och det ökar risken för att inflationen inte stiger till­räckligt snabbt. Riks­bankens direktion har därför beslutat att göra penning­politiken mer expansiv genom att sänka repo­räntan med 0,10 procent­enheter till −0,10 procent (negativ ränta) och justera ner ränte­banan något. Samtidigt åter­ställs räntorna på de fin­justerande transak­tionerna i Riks­bankens ränte­styrnings­system till repo­räntan +/− 0,10 procent­enheter.

Riksbanken kommer dess­utom att köpa stats­obligationer för 10 miljarder kronor. Dessa åtgärder och bered­skapen att snabbt göra mer under­stryker att Riks­banken värnar inflations­målets roll som nominellt ankare för pris- och löne­bildningen.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Negativ reporänta och köp av statsobligationer

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.