Strax klar...
 
 

”Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd”

 2015-03-26

Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist lyfter fram flera positiva förslag ur företagar­synpunkt i den parlamen­tariska social­försäkrings­utredningen. Det viktigaste förslaget ur företagar­perspektiv är att företagare med aktie­bolag ska ges samma sociala skydd under ett upp­byggnads­skede som de med enskild firma har idag. Även förslaget om en över­gång till historisk inkomst som grund för social­försäkringarna välkomnas, då det ger en mer rätt­visande bild av företagares inkomster.

– Kommittén har lyssnat på Före­tagarnas syn­punkter och för­eslår nu flera viktiga reformer för att öka företagares sociala trygg­het. Små­företagen skapar idag fyra av fem jobb och att förbättra det sociala skyddet vid sjuk­dom, föräldra­skap och arbets­löshet är viktigt för att fler ska våga starta och utveckla sina företag, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Den tidigare kontroversiella frågan om månads­uppgifter, som stoppades efter en kampanj anförd av Företagarna, får nu en väsentligt mindre proble­matisk och för företagare enklare lösning. Genom införande av e-inkomst ska inkomst­uppgifter lämnas månads­vis, men utan den omfattande regel­börda, med krav på periodi­sering, som kommittén tidigare varit inne på. E-inkomsten före­slås ersätta arbets­givar­deklaration och kontroll­uppgifter, vilket inne­bär en måttlig ökning av regel­bördan för små­företag och e-deklarationen föreslås inte heller tidigare­läggas jämfört med dagens arbets­givar­deklaration.

– Det är en klar fram­gång för Företagarna att kommittén nu före­slår ett enkelt system för att redovisa inkomster på individ­nivå. Företagare med elektroniska löne­system kommer sanno­likt inte att märka av någon ökad regel­börda alls och för dem utan sådana system kommer ökningen att vara mycket begränsad. Om man till det lägger att före­tagare genom e-inkomst får bättre socialt skydd genom bättre grund för att beräkna SGI, så är det samman­taget en för­bättring säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet ”Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd”

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.