Strax klar...
 
 

Stärkta sanktionsmöjligheter för KO

 2015-09-30

Stärkta sanktionsmöjligheter för KO

I en departements­promemoria som Finans­departe­mentet remitterat före­slås att Konsument­ombuds­mannen ska få stärkta sanktions­möjlig­heter, till exempel ska otillåtna reklam­kampanjer kunna stoppas direkt.

– Marknads­föringen gente­mot konsu­menter har blivit mer snabb­rörlig och upp­sökande. En reklam­kampanj kan genom till exempel spridning i digitala medier nå väldigt många männi­skor på kort tid. För att kunna skydda konsu­menterna behöver Konsument­ombuds­mannen ha till­gång till effektiva och av­skräckande sanktioner, säger finans­marknads- och konsument­minister Per Bolund.

Konsument­ombuds­mannen kan idag meddela exempel­vis förbud mot en otillåten marknads­förings­åtgärd eller ett oskäligt avtals­villkor under förut­sättning att närings­idkaren god­känner detta. Annars är enda alterna­tivet för KO att väcka talan vid domstol. I promemorian före­slås att KO ska kunna meddela förbud som blir bindande direkt. KO:s beslut ska kunna över­klagas till domstol.

I prome­morian före­slås bland annat också en höjning av marknads­störnings­avgiften, den avgift som är avsedd för vissa allvarli­gare över­trädel­ser av marknads­förings­lagen. För att bedöm­ningarna ska kunna bli mer nyanserade före­slås belopps­gränserna höjas från 5 000 – 5 miljoner kronor till 10 000 – 10 miljoner kronor.

Lagändringarna före­slås träda i kraft den 1 oktober 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Stärkta sanktionsmöjligheter för KO

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.