Strax klar...
 
 

Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb

 2015-09-30

Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb

Sverige behöver fler var­aktiga arbeten, inte fler arbets­marknads­åtgärder som Moderaternas till­fälliga första­jobbet-avdrag. Det anser Små­företagarnas Riks­förbund.

I ett press­meddelande skriver de att Moderaterna vill införa ett första­jobbet-avdrag som ska ge unga och ny­anlända arbete. Ännu en kort­siktig arbets­marknads­åtgärd, som visser­ligen ger unga arbete i kombina­tion med utbildning i 18 månader, men vad händer sedan? Om man ser till­baka på tidigare arbets­marknads­åtgärder har de till­fälligt gett männi­skor arbete och för­bättrat arbets­lös­hets­statistiken under en begränsad tid. Men när stödet gått mot sitt slut har fler­talet åter­igen blivit arbets­lösa.

Som exempel på tidigare åtgärder, som alltså enligt förbundet inte lett till några var­aktiga jobb, nämner man ALU, bered­skaps­arbete, anställnings­stöd, kunskaps­lyftet, plus­jobb, fri­år, jobb­klubb, aktivitets­garanti, jobb- och utvecklings­garantin, särskilt anställnings­stöd, instegs­jobb, ny­starts­jobb och ny­frisk­jobb.

Enligt Små­företagarnas Riks­förbund är det ofatt­bart att politiker ännu inte har för­stått att de i första hand måste under­lätta för de mindre före­tagen så att de kan anställa. Slopa sjuk­löne­ansvaret för företag med färre än tio anställda, minska antalet krångliga regler, ge företagare ett tryggare socialt skydds­nät och inför ett arbets­plats­förlagt lärlings­system så kommer våra unga att få arbete. Det är ju bevisat att 80 procent av alla nya jobb skapas i de mindre företagen. Genom att för­bättra vill­koren för små­företagen skulle ännu fler få arbete.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Moderaternas ”Förstajobbet” skapar inga varaktiga jobb

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.