Strax klar...
 
 

Enklare redovisning för mindre företag

 2015-09-30

Regeringen har beslutat att lägga fram proposi­tionen Tydligare redo­visnings­regler och nya rapporterings­krav för utvinnings­industrin, inför riks­dagen. Förslaget för­enklar och för­tydligar reglerna för års- och koncern­redovisning och minskar på så vis en del av före­tagens administra­tiva börda. Dessa ändringar inne­bär att:

  • Vissa centrala redo­visnings­begrepp tydlig­görs.
  • En generell princip om väsentlig­het lag­fästs.
  • Kraven på upp­lysningar i noter till års­redo­visningen ges en tydligare struktur och begränsas för mindre företag.
  • Bestäm­melserna om undan­tag från skyldig­heten att upp­rätta koncern­redovisning för­tydligas.

Ändringarna genom­för ett EU-direktiv om års- och koncern­redovisning som beslutades i juni 2013 och ersätter äldre direktiv på samma område. Den nya lag­stiftningen före­slås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Enklare redovisning för mindre företag

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.