Strax klar...
 
 

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

 2015-09-30

Sjukfrånvaron ökar

Sedan 2010 har sjuk­frånvaron ökat med nästan 70 procent sam­tidigt som ut­gifterna för sjuk­försäkringen ökat med 11 miljarder mellan 2010 och 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas, anser regeringen. Man har därför presen­terat ett åtgärds­program där man identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vid­tas under mandat­perioden för att öka hälsan i sam­hället, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjuk­frånvaron:

  1. Ökad jäm­ställd­het.
  2. Bättre arbets­miljö.
  3. Bättre ta till­vara männi­skors arbets­förmåga.
  4. Åtgärder för rehabili­tering, anpassning och om­ställning.
  5. Anpassning av primär­vårdens verk­sam­het för personer med psykisk ohälsa och lång­varig smärta.
  6. Ökade kun­skaper om sjuk­skrivnings­praxis och sjuk­skrivnings­processen.
  7. Bättre förut­sättningar för unga med funktions­ned­sättning eller sjuk­dom att komma i arbete.

Man konstaterar också att kvinnors sjuk­frånvaro är högre än mäns. Åtgärds­programmet, och då i första hand åtgärderna inom jäm­ställd­hets-, familje- och arbets­miljö­politiken, beräknas bidra till att skillna­derna i sjuk­frånvaro mellan kvinnor och män på sikt minskar.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.