Strax klar...
 
 

Kan jag fakturera mitt aktiebolag från min enskilda firma?

 2016-03-07

En mycket vanlig fråga är om jag kan fakturera mitt aktie­bolag från min enskilda firma. Något enkelt svar går inte att ge, men utifrån praxis kan viss väg­ledning erhållas.

Det finns inte några civil­rättsliga hinder mot att min enskilda firma fakturerar mitt aktie­bolag. Den fråga som kan upp­komma är därför i vilket inkomst­slag ersätt­ningen ska beskattas.

Skatte­rättsliga bestäm­melser om gräns­dragning i inkomst­slaget närings­verksam­het finns i 13 kap. 1 §++IL. Här regleras att med närings­verksam­het avses förvärvs­verksam­het som bedrivs yrkes­mässigt och själv­ständigt. I detta fall är det själv­ständighets­kriteriet som är av särskild betydelse. Anses förvärvs­verksam­heten inte till­räckligt själv­ständig ska beskattning ske i inkomst­slaget tjänst.

– Om man ställs inför denna fråge­ställning är det viktigt att börja med att anteckna och värdera vilka om­ständig­heter som talar för och emot själv­ständig­het. Om en helhets­bedömning inte visar att över­vägande skäl talar för själv­ständig­het bör man enligt min mening över­väga att inte fakturera bolaget, säger Mats Brockert, skatte­expert Srf konsulterna.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Kan jag fakturera mitt aktiebolag från min enskilda firma?

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.