Strax klar...
 
 

Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016

 2016-03-07

Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016

I årets skatte­kontroller ska Skatte­verket särskilt granska företag som används för bedräge­rier, till exempel felaktiga skatte­återbetalningar och bidrags­fusk.

Skatte­verket kommer även att special­granska bland annat rot och rut i vissa branscher, moms­bedrägerier i fordons­handeln, samt hur de nya reglerna om personal­liggare i bygg­branschen följs.

– Våra under­sökningar visar att för­troendet för Skatte­verket fort­sätter vara högt och att det finns en bred vilja att göra rätt för sig. Samtidigt ser vi att det fåtal som avsiktligt fuskar tar till nya metoder och vi agerar för att fånga upp detta, säger Ingemar Hansson, general­direktör på Skatte­verket.

I år driver Skatte­verket en särskild insats mot angrepp på verkets utbetalnings­system. Det handlar till exempel om att oseriösa aktörer försöker få ut skatte­åter­betalningar på falska grunder.

Årets kontroll av rot och rut riktas särskilt mot arbete som utförs av när­stående, samt mot privat­personer som bedriver enskild närings­verksam­het inom jord- och skogs­bruk. Bransch­kontrollen av rot fort­sätter inom bred­bands­fiber, fönster samt tak­läggning.

Vid års­skiftet infördes krav på personal­liggare i bygg­branschen, som har 550 000 anställda. Skatte­verket kommer att kontrol­lera hur före­tagen följer de nya reglerna.

Moms­bedrägerier i handeln med fordon som köps och säljs över lands­gränser ska special­granskas, bland annat affärer som görs med köpare eller säljare i Norge.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.