Strax klar...
 
 

Högre krav på revisionen

 2016-03-07

Högre krav på revisionen

Regeringen har beslutat om en lag­råds­remiss, Revisorer och revision med förslag till nya regler om revisorer och revision.

Förslagen anpassar den svenska lag­stiftningen till nya EU-regler, det så kallade revisions­paketet. Huvud­syftet är att öka revisionens kvalitet och stärka revisorernas opartisk­het och själv­ständig­het. Särskilt höga krav ska gälla för revisorer som har revisions­uppdrag i börs­bolag, banker och försäkrings­bolag.

– Förslaget syftar till att ytter­ligare stärka för­troendet för revisionen och de granskade företagen, inte minst för de företag som är av stor betydelse för sam­hället. Bra regler om vad revisorerna ska rapportera och om deras oberoende gör det lättare för dem att leva upp till de höga förväntningarna, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår att lag­stiftningen ska träda i kraft den 17 juni 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Högre krav på revisionen

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.