Strax klar...
 
 

Utvidgad målgrupp för yrkesintroduktion och traineejobb

 2016-04-26

Regeringen utvidgar målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Regeringen har beslutat om ändringar så att trainee­jobben och stödet för yrkes­introduktions­anställningar utvidgas till att omfatta även ny­anlända och långtids­arbetslösa som är 25 år eller äldre. Syftet är att förbättra möjlig­heterna för dessa grupper att få utbildning som, i kombination med en anställning, kan leda till ett varaktigt arbete. Samtidigt under­lättas arbets­givarnas rekrytering av personer med rätt kompetens.

En förut­sättning för att det utvidgade yrkes­introduktions­stödet ska kunna lämnas är att parterna på arbets­marknaden kommit överens om yrkes­introduktions­avtal som omfattar de nya mål­grupperna nyanlända och långtids­arbetslösa.

Inom Regerings­kansliet bereds även frågan om att öppna upp yrkes­introduktions­stödet till att också gälla för arbets­givare som saknar kollektiv­avtal. En förut­sättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar kollektiv­avtals­nivå och att den utbildning och hand­ledning som arbets­tagaren har rätt till kan säker­ställas. Regeringen avser att åter­komma i frågan.

När det gäller trainee­jobb så inför regeringen också flexiblare krav på utbildning för att kvalificeras för sådant jobb. Kravet om gymnasie­utbildning för att få ett trainee­jobb slopas, vilket inne­bär att även personer med kortare utbildning ska kunna ta del av insatsen. Även kvalificerings­tiden för trainee­jobb inom välfärds­sektorn för unga kortas så att dessa ska kunna ges till unga redan efter 3 månaders arbetslöshet.

Förordnings­ändringarna gällande stöd för yrkes­introduktions­anställningar och särskilt anställnings­stöd i form av trainee­jobb träder i kraft den 1 juni 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Utvidgad målgrupp för yrkesintroduktion och traineejobb

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.