Strax klar...
 
 

Personalliggare i fler verksamheter

 2016-04-26

Personalliggare i fler verksamheter

Som en del av regeringens strategi mot skatte­fusk och svart­arbete har regeringen gett Skatte­verket i upp­drag att lämna förslag på hur systemet med krav på personal­liggare kan utvidgas till att även omfatta bil­verkstäder, parti­handel med livs­medel samt kropps- och skönhets­vård.

Svart­arbete är ett allvarligt samhälls­problem. Skatte­intäkter undan­dras och företag som använder sig av svart arbets­kraft skaffar sig konkurrens­fördelar framför de seriösa företagen. Vidare får svart­arbete negativa följder för syssel­sättning och produktivitet samt bidrar till social dumpning. För arbets­tagarnas del kan svart­arbete leda till sämre arbets­förhål­landen, hälso­risker, sämre utvecklings­möjlig­heter och inadekvat socialt skydd.

Ett krav på personal­liggare inne­bär möjlig­heter till förbättrad skatte­kontroll och har visat sig vara ett effektivt sätt att före­bygga svart­arbete. Regeringen ger därför Skatte­verket i uppdrag att göra en för­djupad analys och komma med författnings­förslag.

Uppdraget ska utföras i sam­verkan med bransch­organisationer, personal­organisa­tioner och andra berörda. Skatte­verket ska redovisa upp­draget senast den 1 april 2017.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Box 198, 221 00 Lund
Besök: Åldermansgatan 10, 227 64 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Personalliggare i fler verksamheter

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.