Strax klar...
 
 

Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

 2016-04-26

Regeringen har i dag remit­terat en prome­moria från Skatte­verket där det före­slås att en omsättnings­gräns för mervärdes­skatt på 30 000 kr per år ska införas.

Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksam­het moms­registrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. Det inne­bär en administra­tiv börda för små aktörer. För att minska administra­tionen för dessa små närings­idkare före­slås att företag med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska moms­befrias. Förändringen inne­bär att man slipper moms­registrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

Aktörer som berörs är exempelvis mikro­producenter av förny­bar el såsom villa­ägare som säljer över­produktion från egna sol­celler. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksam­heter som säsongs­verksamhet, hobby­verksamhet och liknande. Individer som vill starta en sido­verksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir kommer också att få det lättare att ta steget att starta företag. Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dags­läget av förslaget och Skatte­verket bedömer att ungefär 70 000 av dessa kommer att välja att undan­tas från moms­plikt. Förslaget bedöms minska skatte­intäkterna med 280 miljoner kronor per år.

Ändringen före­slås träda i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.