Strax klar...
 
 

Fler får betala statlig skatt 2017 och ännu fler 2018

 2016-09-23

Fler får betala statlig skatt 2017 och ännu fler 2018

I budget­proposi­tionen för 2017 föreslås att upp­räkningen av skikt­gränserna för statlig inkomst­skatt för 2017 begränsas till förändringen i konsument­pris­index plus en procent­enhet.

Den begränsade upp­räkningen av den nedre skikt­gränsen aviserades i budget­propositionen för 2016. Förslaget innebär att ca 39 000 fler personer beräknas betala statlig inkomst­skatt 2017 och att ca 13 000 fler personer beräknas betala s.k. värn­skatt. Den maximala effekten för en person av att skikt­gränserna räknas upp lång­sammare beräknas till knappt 100 kronor per månad. Utöver de 1,13 miljarder kronor som redan budgeterats i budget­proposi­tionen för 2016 beräknas förslaget öka skatte­intäkterna med 0,13 miljarder kronor 2017.

I budget­proposi­tionen för 2017 aviseras att upp­räkningen av den nedre och övre skikt­gränsen även 2018 bör begränsas till förändringen i konsument­pris­index plus en procent­enhet. Den nedre bryt­punkten för 2018 beräknas preliminärt motsvara en genom­snittlig inkomst på cirka 38 500 kronor per månad. Det aviserade förslaget beräknas preliminärt inne­bära att ytterligare ca 40 000 fler personer betalar statlig inkomst­skatt 2018 och att ca 13 000 fler personer betalar den s.k. värn­skatten. Den maximala förändringen i skatte­uttaget 2018 för en person beräknas till cirka 100 kronor per månad.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Fler får betala statlig skatt 2017 och ännu fler 2018

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.