Strax klar...
 
 

Ungdomsarbetslösheten minskar nästa år

 2013-06-17

Ungdomsarbetslösheten minskar nästa år

Svensk ekonomi står stark jämfört med EU och omvärlden i övrigt. Syssel­sättningen ökar med 68 000 personer på två år, enligt Arbets­förmedlingens prognos.

Arbetsförmedlingen gläds åt att många nya grupper, främst personer som är födda i ett annat land, tillkommer på arbets­marknaden. Men det får effekten att arbets­lösheten ökar från 8,0 procent förra året till 8,5 procent i år för att minska något till 8,3 procent nästa år.

– Det är glädjande att nya jobb tillkommer på den svenska arbets­marknaden i en annars skakig värld, säger Angeles Bermudez-Svankvist, Arbets­förmedlingens general­direktör.

Räknar man bort 272 000 heltidsstuderande ungdomar i grund­skolans sista årskurs, i gymnasiet och på högskolor som enligt statistiken bokförs som arbets­lösa, från de 433 000 arbets­lösa så är arbets­lösheten just nu 5,4 procent.

Arbetskraftens tillväxt över­träffar alla förväntningar. Ökningen beror bland annat på ett stort tillskott av nya grupper på arbets­marknaden.

Ungdomsarbetslösheten var i mars i år 26,6 procent av arbets­kraften. Räknar man bort de 93 000 heltids­studerande blir den 11,6 procent, vilket är en liten nedgång från för ett år sedan.

Medan arbetslösheten i stort bedöms förändras lite så kommer ungdoms­arbetslösheten att fortsätta att minska de kommande åren, framför allt under 2014.

– Det beror på att det skapas många nya jobb. Ungdomar drabbas hårt när det blir sämre tider, men när arbets­marknaden öppnas så är de en väldigt attraktiv grupp, säger Tord Strannefors, prognos­chef på Arbets­förmedlingen.

Men det finns utmaningar. Samman­sättningen av arbets­lösheten förändras stadigt då de som har svårast att få jobb (invandrare, personer med funktions­nedsättning, äldre och de med högst grundskole­utbildning) blir fler. I april var de 246 000 av totalt 401 000 inskrivna arbetslösa. Den här gruppen beräknas öka till 280 000 i slutet av 2014.

Samtidigt ökar antalet jobb med höga kvalifikations­krav. Sedan millennie­skiftet har det tillkommit 370 000 jobb inom yrken på akademisk nivå.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Ungdomsarbetslösheten minskar nästa år

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.