Strax klar...
 
 

Kosmetisk tandvård blir skattepliktig

 2014-10-29

Kosmetisk tandvård inte undantagen från moms

Estetiska operationer och behandlingar i mun­hålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skatte­pliktiga tjänster. Utmärkande för sådana ingrepp är att de utförs ute­slutande i syfte att för­ändra och/eller för­bättra utseendet och bara utförs som en följd av patientens eget önskemål.

Estetiska operationer eller behandlingar i mun­hålan som till någon del är medicinskt motiverade är från skatte­plikt undan­tagen sjuk­vård. Bedömningen av om ingreppet är medicinskt motiverat ska göras av legitimerad personal inom tand­vården inom ramen för deras legitimation.

Rekonstruktiva operationer och behandlingar i mun­hålan efter olycka eller sjuk­dom och åtgärdande av med­födda miss­bildningar är sådan tand­vård som är undan­tagen från skatte­plikt. Enligt Skatte­verket får sådana operationer och behandlingar anses vara medicinskt motiverade.

Detta ställnings­tagande från Skatte­verket ersätter det tidigare Skatte­plikt för vissa tjänster av legitimerad tand­läkare m.fl. daterat 2005-06-15. Ställnings­tagandet inne­bär en ändring i sak av verkets tidigare syn på skatte­plikten för estetiska operationer och behandlingar i mun­hålan på så sätt att vissa blir skatte­pliktiga.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Kosmetisk tandvård blir skattepliktig

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.