Strax klar...
 
 

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

 2014-10-29

Skatte­förenklings­utredningen över­lämnade den 8 oktober 2014 sitt slut­betänkande Förenklade skatte­regler för enskilda närings­idkare och fysiska personer som är del­ägare i handels­bolag till regeringen. Utredningens förslag inne­bär att inkomst­skatte­reglerna förenklas för dessa företagare.

Utredningen föreslår bland annat att en ny avsättnings­möjlighet, företags­fond, införs som ersätter reglerna om skogs­konto, skogs­skade­konto, upphovs­manna­konto och expansions­fond. Reglerna om periodiserings­fond slopas för enskilda närings­idkare och fysiska personer som är del­ägare i svenska handels­bolag. Två modeller för att beräkna positiv ränte­fördelning införs, full­ständig och förenklad ränte­fördelning. Negativ ränte­fördelning slopas.

De föreslagna lag­ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Som huvud­regel ska de nya bestämmelserna tillämpas första gången för beskattnings­år som påbörjas efter den 31 december 2015. För beskattnings­år som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser fortfarande tillämpas. Av stats­finansiella skäl före­slås att schablon­intäkten för företags­fonden är förhöjd det första beskattnings­året som de nya reglerna tillämpas.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.