Strax klar...
 
 

Särskild skuldsanering ska ge seriösa företagare en ny chans

 2014-06-23

F-skuldsanering ska ge seriösa företagare en ny chans

Nystartsutredningen har över­lämnat betänkandet F-skuld­sanering – en möjlig­het till ny­start för seriösa före­tagare till justitie­minister Beatrice Ask.

Ylva Norling Jönsson, lag­man i Helsing­borgs tings­rätt, har som särskild utredare haft i upp­drag att lämna förslag som ger före­tagare med personligt ansvar för skulder som upp­kommit i närings­verksam­het utvidgade möjlig­heter till skuld­sanering. Med företagare avses fysiska personer. Juridiska personer ska inte heller i fram­tiden kunna få skuld­sanering.

Utredaren före­slår en särskild form av skuld­sanering, F-skuld­sanering, för seriösa före­tagare som har drivit närings­verksam­het på ett försvarligt och lojalt sätt. Den nya lagen kommer att ge över­skuld­satta före­tagare en möjlig­het till en andra chans, för­bättra förut­sättningarna för att driva företag i Sverige samt fylla en lucka i den svenska insolvens­rätten. En sådan för­ändring inne­bär att riskerna med att driva företag minskar och bedöms därför gynna det tillväxt­främjande entreprenör­skapet.

F-skuld­sanering inne­bär att före­tagaren efter en betalnings­period på tre år blir befriad från sina skulder, vilket ligger i linje med Europeiska kommissionens nyss antagna rekommenda­tion på området. Till skillnad från vad som gäller för vanliga skuld­saneringar måste en företagare som ska bli skuld­sanerad under betalnings­perioden betala minst 5 000 kronor per kvartal till sina borgenärer.

Lag­ändringarna före­slås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Särskild skuldsanering ska ge seriösa företagare en ny chans

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.