Strax klar...
 
 

Om nedskrivning av kundfordringar

 2015-11-18

Om nedskrivning av kundfordringar

I ett ställnings­tagande har Skatte­verket svarat på en fråga om vilka förut­sättningar som ska vara upp­fyllda för att avdrag för ned­skrivning av kund­fordringar ska god­tas vid inkomst­beskattningen. Vad kan normalt krävas för åtgärder och bevisning av den skatt­skyldige?

Enligt Skatte­verket ska avdrag med­ges om den skatt­skyldige kan göra sanno­likt att det finns ett nedskrivnings­behov. Detta är normalt fallet vid en konsta­terad förlust, t.ex. konkurs eller offentligt ackord. Även om förlusten inte är konsta­terad kan avdrag med­ges om det finns ett sanno­likt ned­skrivnings­behov. För tvistiga kund­fordringar måste en bedömning göras av tvistens fram­tida utgång. Ned­skrivnings­behovet ska prövas utifrån en samlad bedömning av samtliga om­ständig­heter i det enskilda fallet.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Om nedskrivning av kundfordringar

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.