Strax klar...
 
 

HFD ändrar förhandsbesked om utomståenderegeln

 2015-11-18

Högsta förvaltnings­domstolen (HFD) har ändrat Skatte­rätts­nämndens förhands­besked och bestämt att utom­stående­regeln inte är tillämplig vid ägande i ett kommandit­bolag. Skälet är att kommandit­bolag inte lämnar utdelning.

Utomstående­regeln inne­bär att de särskilda reglerna om beskattning av kvalifi­cerade andelar i fåmans­företag inte tillämpas på företag med omfattande utom­stående ägande, det vill säga 30 procent eller mer. En förut­sättning är dock att de utom­stående ägarna direkt eller indirekt har rätt till utdelning.

I målet ville en kvinna, via sitt hel­ägda holding­bolag, köpa 30 procent av andelarna i ett kommandit­bolag, där hon skulle vara verk­sam i betydande omfattning. Resterande 70 procent av andelarna skulle förvärvas av externa personer som inte skulle vara aktiva i bolaget. Resultatet i kommandit­bolaget skulle fördelas mellan del­ägarna i proportion till deras andels­innehav.

Frågan om utom­stående­regeln är tillämplig på aktierna i holding­bolaget prövas mot bak­grund av för­hållandena i kommandit­bolaget. Detta eftersom kvinnan är verksam i betydande omfattning i kommandit­bolaget. Då 70 procent av andelarna i kommandit­bolaget inne­has av externa passiva ägare, äger de del i bolaget i betydande omfattning. För att utomstående­regeln ska kunna tillämpas ska dock ägarna också ha rätt till utdelning från kommandit­bolaget. Det är enligt HFD inte fallet eftersom kommandit­bolaget inte lämnar utdelning, utan ägarna beskattas för sin del av resultatet. Utom­stående­regeln var därmed inte tillämplig på aktierna i holding­bolaget.

Samman­fattnings­vis kan det vara lämpligt att se över bolags­strukturer med utom­stående ägande i ett kommandit­bolag.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet HFD ändrar förhandsbesked om utomståenderegeln

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.