Strax klar...
 
 

Gåva av aktier kan reducera skatten från 57 till 25 procent

 2015-11-18

3:12-statusen på aktier över­går inte auto­matiskt till mot­tagaren när aktier byter ägare genom en gåva. Det klar­gör Skatte­rätts­nämnden i ett förhands­besked som avsåg den skatte­rättsliga statusen på aktier, kvalifi­cerade eller o­kvalifi­cerade, efter gåva.

Skatte­rätts­nämnden klar­lägger att själva kvalifika­tionen i sig inte över­går till mot­tagaren av andelarna som en del av kontinuiteten, på samma sätt som om­kostnads­beloppet, utan att mot­tagaren skall göra en egen prövning av om andelarna är kvalifi­cerade eller inte.

Målet öppnar upp för flera intres­santa frågor. För det första finns det troligen en hel del ägar­strukturer där en ägar­familj behandlar alla andelar i företaget som kvalifi­cerade men där vissa andelar rätte­ligen skall anses o­kvalifi­cerade. I vissa fall medför detta i steg 2, om mer än 30 % av andelarna i företaget är o­kvalificerade och detta för­hållande före­legat under minst fem år, att utom­stående­regeln gör att alla andelar i bolaget skall anses o­kvalifi­cerade. Sparade gräns­belopp till 20 % skatt går därför förlorade och all utdelning/kapital­vinst beskattas till 25 % skatt hos samtliga del­ägare. I sådana här fall är det troligt att tidigare års ut­delningar beskattats fel vilket med­för att om­prövningar bör ske upp till fem år bakåt i tiden.

För det andra kan det i vissa fall finnas intres­santa möjlig­heter till skatte­planering i de fall där gräns­beloppen inte täcker en kommande utdelning/kapital­vinst.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

Faktureringsadress: Edison Solutions AB, FE-5617-001 Scancloud, 831 90 Östersund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Gåva av aktier kan reducera skatten från 57 till 25 procent

© 2020 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.