Strax klar...
 
 

Nya regler för tjänsteställe

 2015-11-18

Nya regler för tjänsteställe

Skatte­verket har kommit med ett nytt ställnings­tagande med huvud­regel, alternativ­regel och undantags­regel när det gäller hur man fast­ställer tjänste­ställe i branscher med skiftande arbets­platser.

Var någon­stans en anställd har sitt tjänste­ställe har betydelse för olika beskattnings­frågor. Tjänste­stället avgör till exempel avdrags­rätten för resor och över­nattningar och om det handlar om arbets­resa, hem­resa eller tjänste­resa. Detta påverkar i sin tur arbets­givarens möjlig­het att betala ut skatte­fria kostnads­ersättningar liksom skyldig­het att betala arbets­givar­avgifter för rese­ersättningar, rese­förmåner och trakta­menten.

För en anställd som använder arbets­givarens fordon för sina resor kan fråga om bil­förmån och driv­medels­förmån upp­komma. Tjänste­ställets placering kan alltså ha en stor betydelse för både den anställde och för arbets­givaren.

När man fastställer tjänste­stället för anställda med varierande arbets­platser ska de olika reglerna i 12 kap. 8 § inkomst­skatte­lagen prövas i tur och ordning. De olika reglerna är:

  • Huvud­regeln – den plats där den anställde utför huvud­delen av arbetet.
  • Alternativ­regeln – den plats där den anställde hämtar och lämnar material eller för­bereder och avslutar arbetet.
  • Undantags­regeln – bostaden, om ingen av de två första reglerna kan tillämpas.

Detta inne­bär att för en anställd, även inom byggnads- och anläggnings­branschen, ska först avgöras om huvud­regeln ska tillämpas, och i andra hand alternativ­regeln. Om ingen av dessa två regler kan tillämpas gäller undantags­regeln som inne­bär att bostaden anses som tjänste­ställe. Detta inne­bär att bedöm­ningen inte är beroende av inom vilken bransch arbetet utförs och att tjänste­stället som exempel under vissa förut­sättningar kan vara vid en bygg­arbets­plats.

Om arbetet utförs under för­flyttning eller på växlande arbets­platser anses den plats där den anställde hämtar och lämnar arbets­material eller för­bereder och avslutar sina arbets­uppgifter som tjänste­ställe. Om den anställde besöker arbets­givarens lokaler för olika arbets­uppgifter så regel­bundet att det sker genom­snittligt oftare än en gång i veckan är dessa lokaler tjänste­stället, oavsett inom vilken bransch arbetet utförs.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB.

         

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Nya regler för tjänsteställe

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.