Strax klar...
 
 

Förslag om slopad avdragsrätt på representation

 2016-03-07

Regeringen föreslår slopad avdragsrätt på representation

Från och med januari 2017 kan det bli dyrare med represen­tation om regeringens förslag om slopad avdrags­rätt för representa­tion går igenom.

Enligt regeringens förslag slopas avdrags­rätten vid inkomst­beskattning för representations­utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för ”enklare förtäring av mindre värde”. Vad som menas med enklare förtäring specifi­ce­ras inte närmare.

Lag­förslaget föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2017 och regeringen beräknar att slopandet av avdrags­rätten ger drygt 640 miljoner kronor extra i stats­kassan det första året och därefter nästan en miljard kronor årligen. I prome­morian motiveras förslaget med att man bland annat vill få till skatte­regler som är förenliga med EU-rätten och att förenkla tillämpningen.

Regeringen får nu skarp kritik från flera håll. Organisationen Företagarna anser att förslaget blir en direkt skatte­höjning för Sveriges små­företag. Enligt Företagarnas vd Günther Mårder är representa­tion en nöd­vändig­het när det gäller att bygga relationer, för i synner­het små­företagare.

– Små­företagare har inte representa­tion för att det är roligt eller billigt, säger han. Man är hela tiden ute efter nya intäkter för att skapa en stabil rörelse. Jag tror att man hellre hade stannat hemma hos familjen, säger han.

Att förslaget riktas mot små företag för­klarar Günther Mårder med att stora företag kan paketera om sin representa­tion, till exempel som konferens­resor, och ändå få avdrag. En möjlig­het små företag saknar.

Kritiken mot förslaget delas av Liberalerna och Moderaterna.

– Det här är ytterligare ett exempel på att regeringen inte förstår före­tagens villkor. Det är svårt att se varför man skiljer ut representa­tion från övriga kostnader som till exempel resor på det här sättet, säger Matts Persson, skatte­politisk tales­person för Liberalerna.

– Sverige står inför två stora utmaningar – mycket hård konkur­rens från andra länder och att vi har ett läge där många måste in på arbets­marknaden. Att då höja bolags­skatten med en miljard kronor är helt fel tajming och hämmar till­växten och möjlig­heten att skapa arbets­tillfällen, säger Moderaternas skatte­politiska tales­person Niklas Wykman.

Leif Jakobsson, social­demokratisk vice ord­förande i Skatte­utskottet, tycker inte att förslaget miss­gynnar små­företagare.

– Finans­departe­mentets upp­fattning är att det varken gynnar eller miss­gynnar en speciell företags­grupp, säger han och påpekar att det än så länge bara är en prome­moria som nu läggs ut på remiss.

Läs mer (extern sida)

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

Startsidan Nyheter Ekonomibrevet Förslag om slopad avdragsrätt på representation

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.