Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 2014.b av Lön (desktop)

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Lön (desktop).
Läs istället om den senaste versionen, 2022.a.220310, som släpptes 2022-03-10.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 2014.b av Lön (desktop). Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter och support­dokument.

Här visas nyheterna i hela programserien Lön (desktop). Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vissa av nyheterna kan tidigare ha distribuerats som en automatisk uppdatering av programmet.

Schemaläggning

Schemaläggning med både klock­slag och tid­koder. Avvikelser med avvikande schema­tid på ett schema, slår igenom i kalendariet.

Programuppdatering

Hämtning av uppdatering av programmet går att avbryta med tangenten Esc, även om den påbörjats.

Kalendariet

En mycket omfattande ombyggnad av kalendariet har gjorts som bl.a. inne­fattar:

  • Ny symbol i form av en röd varnings­triangel om dagen är uppen­bart fel­registrerad t.ex. med tider som överstiger 24 timmar eller negativ närvaro­tid på dagen.
  • Ombyggd avancerad-dialogrutan i kalendariet, som visar mer information och ger fler ändrings­möjligheter än tidigare.
  • Bättre beräkning av syssel­sättnings­grad, schema­tid, närvaro­tid och frånvaro­tid med och utan lagt schema.
  • Bättre sätt att beräkna dag­koder, som t.ex. arbets­dags­avdrag eller tim­avdrag.
  • Tömma kalendariet. En efterlängtad nyhet är att du kan tömma ett datum­intervall i kalendariet istället för dag för dag, om du råkat fel­registrera.

Hjälp via F1

Ny lokalt installerad hjälpfil. Edison Lön som körts med en genväg till en server har inte kunnat visa den inbyggda hjälp­texten med F1. Nu finns valet på menyn Hjälp att hjälp­texten kopieras och läggs på den lokala datorn och därför kan visas med F1.

PAXml

Möjlighet att backa en hel import av t.ex. PAXml-fil. Under menyn Lönekörning, Import försystem finns nu en knapp för Importlogg. Här går det att välja en importerad fil och helt återställa löne­programmet till hur kalendariet och löne­uppdrag såg ut innan filen importerats.

Tidkoder

Tidkoder kan ges egna benämningar eller inaktiveras. Detta slår igenom i kalendariet. Tid­koderna finns under menyn Register.

Varugrupper

Varugrupper har fått en egen meny­ingång under menyn Register. Tidigare kom man endast åt registret från guiden Utlägg.

Skicka e-post

En annan nyhet är en ny knapp för Test i dialog­rutan för system­inställningarna Skicka e-post. Testet gäller upp­kopplingen mot SMTP-servern och framför allt anslutnings­säkerheten. Om testet miss­lyckas kommer en dialog fram där du kan testa alla (11) varianter av kryptering (utom de som heter auto) och lämnar meddelande om resultatet. Detta kan ge en vink om vilken kryptering du ska välja.

Standardperson

Genom knappen Spara std kan du skapa upp en eller flera ”standard­personer” med lämpliga inställningar, t.ex. semester­avtal, löne­form, statistik­inställningar m.m. Standard­personerna kan namn­ges fritt. När du registrerar nyanställda i personal­registret, kan du välja att använda inställningar från en sådan standard­person eller ”medel­svensson” om du så vill.

SSYK

Personalregistret hanterar 6-siffriga SSYK-koder, som är obliga­toriska från hösten 2014.

Statistik

Nya statistikval på löne­arter för SCB och Svenskt Näringsliv. Förmåner ska sär­redovisas i eget fält. Lönearts­tabell Standard är anpassad enligt detta.

Resultatenheter

För varje resultat­enhets­nivå (1, 2 eller 3) kan du ange ifall man just på den nivån ska kunna registrera i kalendariet/tid­rapport­panel.

Retroaktiva löner

Guiden Retroaktiv lön tar nu hänsyn till om man har bytt syssel­sättnings­grad och gör beräkning på den syssel­sättnings­grad som gällde vid utbetalningen.

Tidrapportpanel

En helt ny användar­vänlig panel där du kan registrera en tid­rapport för en anställd. Informationen visas även i kalendariet efter gjord inmatning eller vise versa.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 2014.a som släpptes 2014-01-14

Version 2013.c som släpptes 2013-11-14

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2022 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.