Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 5.1 av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 7.2, som släpptes 2024-01-12.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 5.1 av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Direktkoppling till Edison Webb­rapporter

Vi har lanserat en ny tjänst, Edison Webb­rapporter, som omvandlar siffror till lätt­läst grafik, till­gänglig när som helst från vilken dator som helst. Webbrapporter är en moln­tjänst, d.v.s. en tjänst som du kör i din webb­läsare utan att behöva installera något program.

Edison Ekonomi har nu en direkt­koppling till Webb­rapporter, så att du enkelt kan ladda upp bokförings­data och starta tjänsten direkt från programmet. Du hittar de nya alternativen under Verktyg, Edison Webb­rapporter på menyraden.

Webbrapporter är en tilläggs­tjänst som säljs separat. Om du arbetar som redovisnings­konsult eller revisor kan du även erbjuda Webb­rapporter som en tjänst till dina klienter.

Här är några av de fördelar som våra kunder fram­hållit i utvärderingar:

  1. Kommunikationen mellan mig som VD och styrelsen har ökat och blivit effektivare.
  2. Företagets ekonomi­ansvarige har ett effektivt verktyg för att nå ut med ekonomisk rapportering.
  3. Kommunikationen mellan mig och min redovisnings­byrå har blivit enklare och bättre.
  4. Jag har alltid tillgång till siffrorna var jag än befinner mig.

Om du vill veta mer eller beställa Webb­rapporter kan du kontakta oss på salj@edison.se eller 046-320 220.

Rättelse genom särskild rättelse­post

Om en felaktigt bokförd post rättas genom att man upprättar en ny bokförings­post (ett rättelse­verifikat), så skall all presen­ta­tion av den ursprungliga bokförings­posten informera om att rättelse har skett och inne­hålla en hän­visning till rättelse­posten. Detta är sedan år 2000 ett uttryckligt krav i Bokförings­lagen, men kravet har accentuerats i samband med Bokförings­nämndens remiss­förslag till Allmänna råd med till­hörande väg­ledning om bokföring (se Bokförings­nämndens webb­plats, www.bfn.se).

Vi har i denna version ytterligare förstärkt såväl hantering som presentation av rättelser vid registrering av verifikat och leverantörs­fakturor.

Borttagning av funktionen Företags­diskett

Sedan vi införde rättelser i programmet har inläsning av Företags­diskett inte fungerat som tänkt. Vi har därför valt att ta bort den helt från programmet.

Småförbättringar och rättade fel i version 5.1

I den här uppdateringen har vi gjort en del små­förbättringar och även rättat några fel i programmet. Exempel:

  • Edison Fakturahantering – förbättrad loggning och läs­barhet vid över­föring.
  • Översyn och förbättrad Remote Desktop Sessions (RDS).
  • Ett nytt register för hantering av rättelser är infört i data­basen. Detta har dock ingen påverkan avseende bakåt­kompati­bili­teten.
  • Diverse mindre program­fel är rättade.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 5.0 som släpptes 2013-01-30

Version 4.9G som släpptes 2012-08-14

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.