Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 6.4 av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 7.1, som släpptes 2023-01-20.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 6.4 av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Ny kontoplan – BAS 2018

Programmet är upp­daterat med nya standard­kontoplaner som följer BAS 2018. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats, www.bas.se.

Standard­kontoplanerna inne­håller ett urval av BAS-planens konton och används vid ny­uppläggning av företag. Observera att konto­planerna för redan upp­lagda företag inte ändras i och med att du upp­daterar program­met. Om ändringar behövs i dessa konto­planer måste du göra dem manuellt.

Nya deklarations­blanketter för 2018 års taxering

Programmet lägger auto­matiskt upp konto­kopplingar till deklarations­blanketterna utifrån de kopplingar som före­slagits av BAS-gruppen och Skatte­verket. Om du gjort egna anpassningar av konto­planen kan du behöva justera dessa kopplingar under Inställningar i trädet, Kopplings­tabell för SRU.

Ny moms­deklaration och arbetsgivar­deklaration för 2018

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2018.

Nya arbetsgivar­deklarationer som börjar gälla från 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 så utökas det s.k. Växa-stödet till att gälla även för företags­formerna handels­bolag och aktie­bolag, en tillfällig sänkning av arbets­givar­avgifterna, Växa-stöd gäller ett företag som anställer sin första med­arbetare. Reglerna inne­bär att en företagare som anställer en med­arbetare bara ska betala ålders­pensions­avgift (10,21 %) enligt social­avgifts­lagen på den ersättning som betalas till den först anställda med­arbetaren.

Växa stödet är tillfällig och gäller till utgången av 2021.

För att uppfylla kraven för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och arbets­tiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Ned­sättningen av arbets­givar­avgifterna gäller bara den del av lönen som uppgår till 25 000 kronor per månad. Ned­sättningen medges under längst tolv kalender­månader i följd.

Skatte­verket hanterar det nya stödet genom att åter­införa rutorna 57/58 i arbets­givar­deklarationen.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 6.3 som släpptes 2017-06-21

Version 6.2B som släpptes 2017-02-16

Version 6.2 som släpptes 2017-02-07

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2023 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.