Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 6.2 av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi. Läs istället om den senaste versionen, 6.8B som släpptes 2021-03-09.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 6.2 av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Ny kontoplan – BAS 2017

Programmet är upp­daterat med nya standard­kontoplaner som följer BAS 2017. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats, www.bas.se.

Standard­kontoplanerna inne­håller ett urval av BAS-planens konton och används vid ny­uppläggning av företag. Observera att konto­planerna för redan upp­lagda företag inte ändras i och med att du upp­daterar program­met. Om ändringar behövs i dessa konto­planer måste du göra dem manuellt.

Nya deklarations­blanketter för 2017 års taxering

Programmet lägger auto­matiskt upp konto­kopplingar till deklarations­blanketterna utifrån de kopplingar som före­slagits av BAS-gruppen och Skatte­verket. Om du gjort egna anpassningar av konto­planen kan du behöva justera dessa kopplingar under Inställningar i trädet, Kopplings­tabell för SRU.

Ny moms­deklaration för 2017

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2017.

Ny arbetsgivar­deklaration för 2017

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2017.

Från och med den 1 januari 2017 så införs ett s.k. Växa-stöd. Stödet gäller enbart när en enskild närings­idkare anställer sin första med­arbetare och inne­bär att endast ålders­pensions­avgiften (10,21 ++%) ska betalas för hen.

– Den nya lagen är tillfällig och gäller till utgången av 2021 och gäller för enskilda närings­idkare som har anställt sin första medarbetare efter den 31 mars 2016, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på Skatteverket.

För att uppfylla kraven ska anställningen pågå i minst tre månader och arbets­tiden ska vara minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen av arbets­givar­avgifterna gäller bara den del av lönen som uppgår till 25 000 kronor per månad och medges under längst tolv kalender­månader i följd.

– Växa-stödet är ett så kallat statligt stöd av mindre betydelse. För att vara berättigad till Växa-stödet ska den enskilde närings­idkaren i arbets­givar­deklarationen lämna upp­lysningar om alla sådana stöd som närings­idkaren fått för inne­varande år, samt de två föregående beskattnings­åren.

Skatte­verket hanterar det nya stödet genom att åter­införa rutorna 57/58 i arbets­givar­deklarationen. De användes tidigare, fram till och med maj 2016, till underlag för särskild arbets­givar­avgift för unga.

Obs! Tänk på att manuellt ta bort kopplingen till kod 57 från konton som hade den tidigare inne­börden (särskild arbets­givar­avgift för unga) och vid behov istället koppla de konton som avser enskild närings­idkares första anställda till kod 57.

Sorterings­bara listor

Programmet får nu sorterings­bara listor i dialog­rutorna Öppna företag och Inställ­ningar för företag.

Snabbare val i dialog­rutan Öppna företag

Dialogen Öppna företag har försetts med ett intelligent filter/automatisk komplet­tering som gör det enkelt att välja med tangenten Enter när endast ett sök­resultat återstår.

Småförbättringar och rättade fel (rättade i version 6.2)

I den här uppdateringen har vi gjort en del små­förbättringar och även rättat några fel i program­met. Exempel:

  • Förbättrad varning vid kopplings­tabeller för SRU som inte stämmer med valt räkenskapsår.
  • Diagrammen i Siffer­surfaren kräver inte längre att Adobe Flash Player är installerad på datorn.
  • Förbättrat installations­program.
  • Inkassokrav visade ibland fel faktura­nummer.
  • Kopplingen till hjälp­texterna för tangenten F1 har förbättras.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 6.1B som släpptes 2016-06-20

Version 6.1 som släpptes 2016-06-06

Version 6.0C som släpptes 2016-02-12

Version 6.0B som släpptes 2016-02-04

Version 6.0 som släpptes 2016-01-28

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

       

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.