Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 6.0B av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 6.9, som släpptes 2021-09-30.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 6.0B av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Vi har rättat ett fel i version 6.0, som släpptes för några dagar sedan

Förutom att vi rättat felet inne­håller den här versionen samma nyheter som version 6.0, se nedan.

Nya deklarations­blanketter för 2016 års taxering

Programmet lägger auto­matiskt upp konto­kopplingar till deklarations­blanketterna utifrån de kopplingar som före­slagits av BAS-gruppen och Skatte­verket. Om du gjort egna anpassningar av konto­planen kan du behöva justera dessa kopplingar under Inställningar i trädet, Kopplings­tabell för SRU.

Ny kontoplan – BAS 2016

Programmet är upp­daterat med nya standard­kontoplaner som följer BAS 2016. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats, www.bas.se.

Standard­kontoplanerna inne­håller ett urval av BAS-planens konton och används vid ny upp­läggning av företag. Observera att konto­planerna för redan upp­lagda företag inte ändras i och med att du upp­daterar program­met. Om ändringar behövs i dessa konto­planer måste du göra dem manuellt.

Ny moms­deklaration för 2016

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2016.

Ny arbetsgivar­deklaration för 2016

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2016.

Två nya rutor har åter­införts, 61/62 – Särskild löne­skatt för födda 1937 eller tidigare. Särskild löne­skatt ska betalas med 6,15 % för personer som vid årets ingång fyllt 65 år (gäller fr.o.m. 1 januari 2016). Det inne­bär att för rutorna 59/60 i arbets­givar­deklarationen så blir procent­satsen 16,36 % istället för 10,21 %.

Vidare har sjuk­försäkrings­avgiften höjts från 4,35 % till 4,85 % och den allmänna löne­avgiften sänkts från 10,15 % till 9,65 %.

Listorna går att sortera

I den här versionen kan man sortera på valfri kolumn i listorna (grund­böcker, krav­brev, budget, register, res­kontror, för­teckningar, bearbetnings­regler och SRU-tabellen).

Programmet kommer ihåg senaste sortering i samtliga listor utom grund­böckerna.

Gränssnittet har fått ett lyft

Programmets gräns­snitt har fått ett lyft och det ser fräschare och ljusare ut inne i programmet.

Det nya gräns­snittet är anpassat till Windows 7 & Windows 10. Träd och listor följer nu operativ­systemets listor.

Förbättrade prestanda

Vi har gjort flera förändringar för att förbättra prestandan i programmet.

Företagsboken

Under varje bolag så ligger det nu en bok överst i strukturen (trädet) som heter Företag. För närvarande har den ingen funktion men man kommer i fram­tiden att kunna se informa­tion om bl.a. sin licens, nyheter från Edison etc.

Denna del är under utveckling.

Småförbättringar och rättade fel (rättade i version 6.0/6.0B)

I den här uppdateringen har vi gjort en del små­förbättringar och även rättat några fel i program­met. Exempel:

  • Utrednings­listan har upp­dateras med rätt texter vid utskrifter.
  • Reskontra­listan visar rätt faktura­belopp (i utländsk valuta).
  • Faktura­underlags­importen via Auto­Import har förbättras med företags-ID.
  • Förbättringar vid installation på Terminal Server.
  • Automatiska konto­avslut upp­dateras direkt.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 6.0 som släpptes 2016-01-28

Version 5.4D som släpptes 2015-05-07

Version 5.4B som släpptes 2015-01-29

Version 5.4 som släpptes 2015-01-22

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2021 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.