Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 6.5 av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 7.2, som släpptes 2024-01-12.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 6.5 av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Viktig information om arbets­givar­deklarationen

Arbets­givar­deklarationen i programmet är inte uppdaterad för att stödja den nya lagen om arbets­givar­deklaration på individ­nivå (AGI) som börjar gälla för samtliga arbets­givare den 1 januari 2019. Stödet för att redovisa arbets­givar­avgifter upphör därmed och guiden Redovisa arbetsgivaravgifter är bort­tagen från programmet. Anledningen är att deklara­tionen nu ska lämnas på individ­nivå och programmet har inte tillgång till alla de uppgifter som krävs.

Rapporterna Arbets­givar­deklaration och Kontroll av Arbets­givar­deklaration finns kvar i programmet under en övergångs­period. Dessa kan användas för att göra rättelser på äldre redovisnings­perioder eller för kontroll­räkning av arbets­givar­avgifter under 2019 då procent­satserna är oförändrade. Observera att Skatte­verket har ersatt den gamla blanketten för arbets­givar­deklaration med nya blanketter för perioder fr.o.m. januari 2019 och att rut­numreringen i programmet inte stämmer överens med de nya blanketterna.

Ny kontoplan – BAS 2019

Programmet är upp­daterat med nya standard­konto­planer som följer BAS 2019. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats, www.bas.se.

Standard­kontoplanerna inne­håller ett urval av BAS-planens konton och används vid ny­uppläggning av företag. Observera att konto­planerna för redan upp­lagda företag inte ändras i och med att du upp­daterar program­met. Om ändringar behövs i dessa konto­planer måste du göra dem manuellt.

Nya deklarations­blanketter för 2019 års taxering

Programmet lägger auto­matiskt upp konto­kopplingar till deklarations­blanketterna utifrån de kopplingar som före­slagits av BAS-gruppen och Skatte­verket. Om du gjort egna anpassningar av konto­planen kan du behöva justera dessa kopplingar under Inställningar i trädet, Kopplings­tabell för SRU.

Ny moms­deklaration för 2019

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2019.

Uppdaterad databas

Nyheterna i den här versionen har gjort att data­basen måste upp­dateras. Det sker automatiskt när du öppnar ett företag. Notera att säkerhets­kopior som skapas med den nya versionen inte kan läsas in i äldre versioner av programmet.

Andra förbättringar och rättade fel (rättade i version 6.5)

I den här uppdateringen har vi gjort en del små­förbättringar och även rättat några fel i program­met. Exempel:

  • Förbättrat fel­meddelande när man försöker att läsa in en säkerhets­kopia i en äldre version av programmet. Notera att säkerhets­kopior som skapas med den nya versionen inte kan läsas in i äldre versioner av programmet.
  • Rättad rapport­utskrift från guiden Redovisa periodisk samman­ställning.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 6.4 som släpptes 2018-01-26

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.