Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 6.6 av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 7.2, som släpptes 2024-01-12.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 6.6 av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Nytt format för betalfil

Guiden Betala är uppdaterad med stöd för Nordeas nya filformat enligt ISO 20022 som krävs i Nordeas internet­bank för företagare Nordea Business.

Enklare arkivering av filer i verifikat

Nu kan du arkivera filer i ett verifikat med drag-and-drop i programmet. Dra enkelt in filen du vill arkivera direkt i verifikatet utan att klicka på knappen Lägg till.

Ny kontoplan – BAS 2020

Programmet är upp­daterat med nya standard­konto­planer som följer BAS 2020. Du kan läsa mer om nyheterna på BAS webb­plats, www.bas.se.

Standard­kontoplanerna inne­håller ett urval av BAS-planens konton och används vid ny­uppläggning av företag. Observera att konto­planerna för redan upp­lagda företag inte ändras i och med att du upp­daterar program­met. Om ändringar behövs i dessa konto­planer måste du göra dem manuellt.

Nya deklarations­blanketter för 2020 års taxering

Programmet lägger auto­matiskt upp konto­kopplingar till deklarations­blanketterna utifrån de kopplingar som före­slagits av BAS-gruppen och Skatte­verket. Om du gjort egna anpassningar av konto­planen kan du behöva justera dessa kopplingar under Inställningar i trädet, Kopplings­tabell för SRU.

Ny moms­deklaration för 2020

Programmet är uppdaterat med aktuella procent­satser och gräns­värden för 2020.

Rapporten arbets­givar­deklaration är borttagen

Rapporterna Arbets­givar­deklaration och Kontroll av Arbets­givar­deklaration är nu borttagna ur programmet som vi tidigare har meddelat eftersom de inte är uppdaterade med aktuella procent­satser eller anpassade för Skatte­verkets nya blanketter.

Rapporterna har varit kvar i programmet under en övergångs­period för att kunna göra rättelser på äldre redovisnings­perioder eller för kontroll­räkning av arbets­givar­avgifter under 2019.

Andra förbättringar och rättade fel (rättade i version 6.6)

I den här uppdateringen har vi gjort en del små­förbättringar och även rättat några fel i program­met. Exempel:

  • Funktionen Bokför betalningen direkt i detta verifikat är ändrad så att uppgiften om bocken i rutan för Bokför betalningen direkt i detta verifikat inte sparas till nästa faktura du registrerar i serie LA.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 6.5 som släpptes 2019-01-21

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.