Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 6.7B av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 7.2, som släpptes 2024-01-12.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 6.7B av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Rättade fel (rättade i version 6.7B)

Strax efter att vi lanserat version 6.7 upptäcktes ett par olyckliga programfel. De är nu rättade i denna version 6.7B.

I övrigt innehåller 6.7B samma nyheter som i version 6.7. Av praktiska skäl presenteras dessa som nyheter både i version 6.7 och 6.7B.

Kopiera kund­faktura vid åter­kommande fakturering

Nu kan du spara tid vid åter­kommande fakturering genom att kopiera en tidigare kund­faktura och klistra in direkt i serie KF.

Du hittar funktionen i grundbok KF – Kundfakturor och knapparna Kopiera och Klistra in i programmets huvud­meny. Du kan även höger­klicka med musen i listan över kund­fakturor och välja Kopiera kundfaktura och Klistra in kundfaktura.

Funktionen kompletterar möjlig­heten som redan finns i program­met att kopiera konteringarna i ett verifikat och fungerar enbart på fakturor i SEK.

Förenklad hantering av leverantörs­fakturor med omvänd moms

Programmets leverantörs­register är nu uppdaterat med inställningar för inköp som omfattas av omvänd skatt­skyldig­het så att ett korrekt konterings­förslag ges med den omvända momsen när du registrerar en leverantörs­faktura i serie LA från leverantören.

Konterings­förslag ges för Inköp av varor från annat EU-land, Inköp av tjänster från annat EU-land, Inköp av tjänster från land utanför EU, Inköp av varor i Sverige samt Inköp av tjänster i Sverige.

Kostnads­kontot på leverantören i leverantörs­registret styr ifall ett automatiskt konterings­förslag med omvänd moms ska ges om kontot är moms­kodat till ruta 20–24 i moms­deklarationen.

Har du i ditt företag en leverantör med moms­kod på kostnads­kontot kommer denna nya funktion slå igenom automatiskt och du behöver nu inte längre beräkna momsen själv utan programmet sköter detta åt dig.

Vill du fortsätta beräkna den omvända momsen manuellt måste du ta bort kostnads­kontot på leverantören i leverantörs­registret.

Nedan följer utförligare beskrivning över de inställningar som styr detta i programmet:

Kostnads­kontot på leverantören måste vara moms­kodat i konto­planen till en ruta i moms­deklarationen som avser inköp med omvänd skatt­skyldighet, ruta 20–24. Detta görs under Kodplaner och register, Kontoplan. Dubbelklicka på kontot och ställ in att kontot ska redovisas i moms­deklarationen under fliken med samma namn. Moms­satsen i konterings­förslaget styrs av moms­satsen för kontroll­räkning som också anges på kontot i konto­planen.

Vilka moms­konton som ska användas för konterings­förslaget med omvänd moms måste även anges under mappen Inställningar, Momskonton. Standard­konto­planen i programmet använder 2614 Utg moms omvänd skatt, 25 %, 2624 Utg moms omvänd skatt, 12 % och 2634 Utg moms omvänd skatt, 6 %, och har du redan dessa konton i din konto­plan innehåller konterings­förslaget även denna kontering. Har du andra moms­konton måste först du ange dem manuellt under Inställningar, Momskonton.

Enklare att bokföra inköp av varor från annat EU-land

Leverantörs­registret är även kompletterat med en ny kryss­ruta för omvänd moms som ger konterings­förlag med omvänd moms för inköp av varor från annat EU-land, oreducerad moms 25 %.

Denna funktion är en förbättring av den funktion som redan finns i programmet där du kan bokföra enstaka inköp inom EU genom att skriva ett E efter kostnads­kontot. Använder du denna funktion behöver du inte lägga upp ett separat kostnads­konto för dessa typer av inköp utan kan t.ex. kontera 4010E och kostnaden kodas till ruta 20 Inköp av varor från annat EU-land, i moms­deklarationen. Bockar du i rutan Omvänd moms på en leverantör kommer nu programmet även att beräkna och kontera den omvända momsen automatiskt när du registrerar en leverantörs­faktura samtidigt som kostnads­kontot kodas med ett E.

Bokföra betalningen direkt i verifikatet i en leverantörs­faktura

Funktionen Bokför betalningen direkt i detta verifikat när du registrerar en leverantörs­faktura är nu ändrad så att du själv kan välja om du alltid vill ha funktionen eller om du vill bocka i funktionen vid behov.

Denna inställning gör du under Anpassa i registrerings­bilden för en ny leverantörs­faktura. Du hittar Anpassa under verktygs­symbolen i Egenskaper för leverantörs­faktura, och under fliken Förslag kan du bocka i Föreslå alltid att fakturan bokförs som betald.

Vill du istället ha denna funktion per leverantör kan du i leverantörs­registret under Egenskaper för leverantör bocka i rutan Föreslå betalning direkt vid ankomst­registrering. Detta förslag vid ankomst­registrering är lämpligt om du har Autogiro på leverantören och därför vill kontera alla fakturor från leverantören som betalda direkt i verifikatet.

Tydligare att se vilka verifikat som har elektroniska underlag

Alla verifikat som har elektroniska underlag arkiverade direkt i programmet markeras nu med ett gem i verifikat­listan. På detta sätt kan du tydligt se vilka av dina verifikat som enbart har underlag i elektronisk form.

Bifogar elektroniska underlag, t.ex. i form av en PDF, gör du via knappen Lägg till… under rubriken Arkiverat i ett verifikat. Allt du arkiverar i programmet sparas i ett fil­arkiv för varje räkenskaps­år i bolagets mapp med bokförings­data.

Kundfakturor sparas och arkiveras som PDF

När du skriver ut en kund­faktura via skrivaren i denna version av programmet kommer kund­fakturan att sparas som en PDF i fil­arkivet på samma sätt som övriga arkiverade underlag. Fakturan i grundbok KF markeras därför också med ett gem.

Uppdaterad databas

Nyheterna i den här versionen har gjort att data­basen måste upp­dateras. Det sker automatiskt när du öppnar ett företag. Notera att säkerhets­kopior som skapas med den nya versionen inte kan läsas in i äldre versioner av programmet och att samtliga användare måste uppdatera programmet för att komma åt företaget.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 6.7 som släpptes 2020-09-24

Version 6.6B som släpptes 2020-04-15

Version 6.6 som släpptes 2020-01-22

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.