Strax klar...
 
 

Nyheterna i version 5.3 av Bokföring/Ekonomi

Den här informationen gäller inte den senaste versionen av Bokföring/Ekonomi.
Läs istället om den senaste versionen, 7.2, som släpptes 2024-01-12.

Här presenteras de viktigaste nyheterna i version 5.3 av Bokföring/Ekonomi. Du hittar mer detaljerad information om nyheterna i programmets hjälp­texter.

Här visas nyheterna i hela programserien Bokföring/Ekonomi. Det är inte säkert att alla nyheterna är relevanta för alla program­varianterna i serien.

Periodisk sammanställning

För våra kunder som handlar utanför Sverige men inom EU så har vi nu tagit fram en funktionali­tet för periodisk samman­ställning.

För detta finns två rapporter i utskrifts­centralen, Periodisk samman­ställning och Kontroll av periodisk samman­ställning, som man kan skriva ut.

Rapporterna bygger på att man har kopplat konton i konto­planen till de rutor i moms­deklarationen som just har med sålda varor eller tjänster till företag i andra EU-länder att göra.

För att underlätta ännu mer så har vi även gjort en guide för periodisk samman­ställning. Den skapar även en fil som kan skickas in till Skatte­verket. Du hittar guiden under Verktyg, Redovisa periodisk samman­ställning.

Låsning av redovisningsperioder

Till följd av Bokförings­nämndens Allmänna råd om bokföring 2013:2 samt till­hörande väg­ledning har vi tagit fram en funktion som gör att du kan låsa dina redovisnings­perioder för vidare konteringar.

Du kan låsa redovisnings­perioder för att för­hindra att man ska kunna påverka perioder som är avstämda och klara med nya verifikat eller med rättelser av verifikat. Denna funktion kan du själv välja om du vill använda dig av eller inte.

Redovisnings­perioderna hittar du längst upp i företagets data­träd, ovanför Grundböcker.

Om du markerar en enskild period i trädet så ser du tydlig information om periodens status i informations­rutan till höger.

Det går alltid att låsa upp en redovisnings­period som tidigare låsts. Du får då fylla i en förklaring till varför du behöver låsa upp den. Sådana upplåsningar, liksom alla övriga lås­operationer, registreras i behandlings­historiken.

Med denna funktion har vi också infört smarta period­förslag vid utskrift av rapporter, som följer periodernas status.

Kopiera och klistra in konteringar

Nu finns möjligheten att kopiera ett verifikat och klistra in det som ett nytt verifikat. Detta under­lättar och förenklar arbetet med att registrera verifikat som inne­håller lika­dana konteringar som tidigare registrerade verifikat.

I ett verifikat kopieras konterings­raderna och texten i rutan Beskrivning till din dators klipp­bok (Urklipp i Windows). Verifikatet kan därmed även klistras in i andra program, exempelvis i en textfil eller annat dokument på din dator.

Verifikat kan kopieras på detta sätt från alla olika grund­böcker i programmet.

Det finns två olika sätt att klistra in ett kopierat verifikat i ett nytt. Antingen klistrar du in det som vanligt eller omvänt, med spegel­vända konteringar. Det senare kan vara använd­bart om du behöver göra rättelser eller helt makulera ett tidigare registrerat verifikat.

Det är även möjligt att kopiera ett verifikat inifrån Siffer­surfaren. Det under­lättar om du redan står i ett befintligt verifikat vilket gör att du inte behöver lämna registrerings­bilden.

Demofilmer på nätet

Titta gärna på våra demofilmer på nätet. Där finns bland annat nya filmer som demonstrerar de nya funktionerna i version 5.3.

Du hittar dem genom att välja Hjälp, Demo­filmer på meny­raden i programmet. De finns också på vår webb­plats edison.se, under meny­alternativet Demofilmer.

Småförbättringar och rättade fel i version 5.3

I den här uppdateringen har vi gjort en del små­förbättringar och även rättat några fel i programmet. Exempel:

  • Rättat ett fel i inköps­statistiken.
  • Rättat ett fel vid bort­bokning av leverantörs­fakturor med valuta i sam­band med mini­reskontra­kontering.

Nyheter i tidigare versioner

Den här versionen inne­håller även alla nyheter från tidigare upp­dateringar, bland annat dessa:

Version 5.2 som släpptes 2014-01-14

Version 5.1 som släpptes 2013-10-25

Version 5.0 som släpptes 2013-01-30

Edison Solutions AB

Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund

Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt

Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.

046320 220

kundtjanst@edison.se

046320 224  (support)
046320 227  (löne­support)
support@edison.se

Vi finns även på:

     

© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

Läs gärna vår integritets­policy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.